Skip to main content

VACATURE

Gezocht: twee leden Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena 

Participatie van inwoners staat hoog in het vaandel bij de gemeente Altena. Voor het sociaal- maatschappelijk beleid is hiervoor per medio april 2019 een brede Adviesraad Sociaal Domein ingesteld. De BASDA adviseert de gemeente over (jeugd-)zorg, maatschappelijke ondersteuning, participatie, armoedebeleid, schuldhulpverlening en sociale voorzieningen.   

BASDA  

De voorzitter en de leden zetten hun ervaring en deskundigheid in om het beleid van de gemeente zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de inwoners. De BASDA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen op het gebied van het sociaal domein. Leden van de BASDA ontvangen presentiegeld en een onkostenvergoeding.

Wie zoeken wij? 

 • Twee leden voor de adviesraad. 

De adviesraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden, die op persoonlijke titel worden benoemd.  

Functie-eisen 

 • Kennis over en/of ervaring met de WMO, de Participatiewet en/of de Jeugdwet; het liefst gericht op de situatie in Altena. 
 • Actief in netwerken met maatschappelijke organisaties en/of (ervarings)deskundig in Altena op één of meer terreinen waarover de Adviesraad Sociaal Domein adviseert.
 • Woonachtig in de gemeente Altena. 

  Reageren of meer weten? 

  Heeft u belangstelling? Stuur voor uw motivatie en cv voor 1 juni per e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Voor vragen kunt u terecht bij Jos Stegeman (06-51600331).

  Laat van u horen

  Om goed te kunnen adviseren is het belangrijk dat de Brede Adviesraad Sociaal Domein op de hoogte is van wat er speelt. Uw ervaringen met bijvoorbeeld de WMO, de Jeugdzorg, de Participatiewet en het armoedebeleid zijn dus van groot belang. Is het goed (genoeg) geregeld? Wat kan beter? Zijn regels duidelijk? De adviesraad kan uw ervaringen meenemen in de adviezen aan de gemeente.

  • Ook van al die mensen en organisaties die weten wat er speelt bij inwoners horen wij graag.

  • Wij roepen iedereen op om (collectieve) signalen aan ons door te geven die voor ons advieswerk richting de gemeente Altena van belang kunnen zijn. Desgewenst kunnen inwoners ook actief betrokken worden bij de adviezen die de gemeente heel direct van ons vraagt over voorgenomen beleid. Dat meedenken gebeurt vooralsnog per mail. U wordt van harte uitgenodigd kenbaar te maken als u hier belangstelling voor heeft.

  • Organisaties of groepen inwoners kunnen ook altijd leden van de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena uitnodigen voor bijeenkomsten waaruit voor ons veel input gehaald kan worden. Gezamenlijke betrokkenheid is van belang!

  Hoe kunt u ons bereiken?

  U kunt met leden van de Brede Adviesraad Sociaal Domein in contact komen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefonisch via Hella de Ridder van de gemeente Altena op nummer 0183 - 51 66 80.
  De vergaderingen van de Brede Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar en kunnen – na aanmelding - ingesproken worden. De agenda’s worden gepubliceerd op www.gemeentealtena.nl en de gemeentepagina in Het Kontakt.