Skip to main content

Wie neemt deel aan de Brede Adviesraad Sociaal Domein?

De Brede Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit een aantal inwoners van de gemeente Altena en een onafhankelijk voorzitter. Alle leden hebben met elkaar gemeen dat ze zich willen inzetten voor mensen die voor ondersteuning aangewezen zijn op de gemeente. Ze hebben kennis van (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, armoedebeleid, schuldhulpverlening en/of sociale voorzieningen in Altena.

Henk Schouwenaars

HenkHenk Schouwenaars uit Zevenbergen is de onafhankelijk voorzitter van de Basda. Voor zijn pensionering was hij werkzaam in het welzijnswerk en als manager wonen, zorg en welzijn bij woningcorporaties. Daarnaast was (en is) hij voorzitter van verschillende organisaties en maakte hij deel uit van de gemeenteraad van Zevenbergen/Moerdijk.

Marjolijn Berendsen

MarjolijnMarjolijn Berendsen uit Rijswijk is afgestudeerd jurist. Tot aan de fusie tussen Aalburg, Werkendam en Woudrichem was ze lid van de WMO-adviesraad in Woudrichem. Als mantelzorger voor haar moeder en vrijwilligster in de thuiszorg is ze vooral goed op de hoogte van zaken die spelen op het gebied van de Wmo.

Esther Klijn

EstherEsther Klijn uit Drongelen is werkzaam binnen de gehandicaptensector en in de jeugdzorg. Sinds kort biedt ze op haar eigen zorgboerderij dagbesteding en individuele begeleiding aan kinderen en jongeren die daarvoor een indicatie hebben. Zowel haar werkervaring met jeugd, als haar contacten met wijkteams, huisartsen en zorgorganisaties, zijn een verrijking voor het advieswerk van de Basda.

Mariëlle Oudshoorn

MarielleMariëlle Oudshoorn uit Rijswijk is werkzaam in het basisonderwijs. Door vraagstukken die spelen bij haar leerlingen heeft ze veel kennis opgedaan over de gang van zaken binnen de jeugdzorg. Haar linken naar organisaties op het gebied van kinderen/jeugd komen goed van pas bij het advieswerk van de Basda.

Esther Versluis

Esther Versluis uit Werkendam is  afgestudeerd als Pedagoog. Haar werkervaring binnen de gehandicaptensector en de sociale wijkteams hebben haar kennis en kunde o.a. op gebied van de Jeugdwet enorm vergroot. Esther gebruikt deze kennis en ervaring graag om kritisch te kijken naar het gemeentelijk beleid zodat het ten goede komt aan alle inwoners van de gemeente Altena, zowel oud als jong.

Elli van ’t Sant

ElliElli van ’t Sant uit Andel heeft veel praktische en bestuurlijke ervaring op verschillende gebieden van de zorg. Ze doet bezoekwerk bij senioren en werkt uitvoerend in de zorg. Door te observeren en te vragen is ze voortdurend op zoek naar aanknopingspunten om gemeentelijk beleid verder te verbeteren.

Jan Spuijbroek

JanJan Spuijbroek uit Drongelen had als wethouder in de gemeente Aalburg het sociale domein in zijn portefeuille. Inwoners van deze voormalige gemeente doen nog regelmatig een beroep op hem voor begeleiding en doorverwijzing. Hierdoor blijft Jan goed op de hoogte van zaken die spelen binnen het sociale domein.

Edwin Steehouwer

EdwinEdwin Steehouwer uit Sleeuwijk is ervaringsdeskundige op het gebied van de Wmo, de Participatiewet, de GGZ en Jeugdzorg. Zijn persoonlijke ervaringen met zorg en welzijn zorgen voor voortdurende input voor het advieswerk van de Basda. Daarnaast brengt Edwin kennis en kunde in vanuit zijn vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk en bij de FNV. 

Gert-Jan Oskam

Gert-Jan OskamGert-Jan Oskam uit Nieuwendijk is als afgestudeerd Bedrijfskundige altijd geïnteresseerd in het continue verbeteren. Door zijn persoonlijke situatie is hij ervaringsdeskundige op gebied van de WMO, de participatiewet, mantelzorg en vervoer. Gert-Jan gebruikt deze kennis en ervaring om kritisch naar het gemeentelijk beleid te kijken.

 

Jos Stegeman

Mijn ervaringen liggen op het brede terrein van participatie, zorg en welzijn in het sociale domein. Vanuit alle uitvoerende en bestuurlijke ervaringen wil ik dan ook beleidsmatig meedenken. De ontwikkelingen op het gebied van hulpvragen volg ik op de voet ook vanuit mijn rol bij andere organisaties voor mensen met een beperking in cliëntenraden. Dit past prima bij de beleidsvorming ten behoeve van de inwoners van de gemeente Altena. 

 

Jean Paul Turindwanamungu

Jean Paul Turindwanamungu uit Rijswijk is afgestudeerd  als psycholoog  in Rwanda en woont sinds 2008 in Rijswijk .Hij heeft 6 jaar actief deelgenomen aan de cliëntenraad  sociaal en zekerheid binnen  de ex- gemeente Woudrichem en Werkendam.  Hij werkt op dit moment  bij de Hoop GGZ als psychiatrisch verpleegkundige  en heeft meer ervaringen in psychiatrie, verslavingszorg  en  beschermd  wonen. Daarnaast brengt Jean Paul kennis en kunde in vanuit zijn  vakgebied  en  zijn persoonlijke ervaringen als ex- vluchteling. 

Contactgegevens